Fundacja Planeta Kreatorów

 

+48 500 651 873

kontakt@planetakreatorow.org.pl

© 2019 Planeta Kreatorów

 

Planeta Kreatorów jest fundacją z misją by rozbudzać kreatywność dzieci, aby mogły one projektować lepszy świat wykorzystując nowoczesne technologie. Korzystamy z unikalnej, warsztatowej metody pracy nazwanej Designathon stworzonej przez fundację, której jesteśmy partnerem Designathon Works. Pozwala ona dzieciom wymyślać, budować i prezentować innowacyjne pomysły rozwiązań problemów społecznych i środowiskowych znajdujących się na liście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Metoda ta daje dzieciom dostęp do prostych materiałów dydaktycznych zaprojektowanych dla klas szkół podstawowych i przedszkoli.

 

Nasza metoda pozwala dzieciom wykorzystać posiadaną już wiedzę (z matematyki, biologi czy fizyki) do projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo, bierze pod uwagę indywidualne możliwości każdego dziecka, niezależnie od jego pochodzenia, rasy, zdolności czy poziomu edukacji - bo każde dziecko może wieść coś wartościowego.

 

Swoje cele realizujemy dzieląc się naszą metodą z edukatorami, szkołami, instytucjami i firmami na całym świecie.

 

Wszelkie nasze wysiłki kończą się corocznym Global Children’s Designathon. Jest to dzień poświęcony świętowaniu edukacji cyfrowej i tego, jak mógłby wyglądać świat, gdyby przyszłość ludzi i planety zaprojektowały dzieci. Jest to część globalnego wydarzenia, które odbędzie się 16.11.2019 r. w 40 miastach na świecie, w tym
w Warszawie.

 

Chcemy uwrażliwić dzieci na problemy zrównoważonego rozwoju i nauczyć je myślenia projektowego opartego
o konstrukcjonizm. Dzieci projektują i budują innowacyjne rozwiązania dla przyszłości Ziemi oraz pokazują je ekspertom i uczestnikom GCD w innych miastach. W 2019 roku dzieci zmierzą się z tematem Jedzenie i zmiany klimatyczne. Pokażemy, że dzieci potrafią zaprojektować lepszą przyszłość
i jednocześnie zwrócimy uwagę na potrzebę edukowania innowatorów społecznych.

Jesteśmy fundacją, wszystkie dochody z naszej działalności przeznaczamy na realizację celów statutowych.

 

Nasza misja

Świat, w którym będą w przyszłości żyły nasze dzieci będzie inny od tego, który znamy dziś. Będzie wymagał nowych umiejętności i postaw, co sprawia, że powinniśmy z uwagą przyjrzeć współczesnemu systemowi edukacji. Choć faktograficzna wiedza pozostaje cenna, ważne jest abyśmy kultywowali w dzieciach  kreatywność oraz innowacyjność. Chcemy przygotować dzieci nie tylko do funkcjonowania w tym nowym świecie, ale także zarazić je odpowiednimi postawami i wyposażyć w narzędzia, które pozwolą stworzyć dla siebie lepszą przyszłość. 

Mamy wizję świata, w którym wszystkie dzieci wykorzystują swoją kreatywność aby zaprojektować lepszą przyszłość!

 

CELE

W większości państw, w tym w Polsce, szkoła daje dzieciom niewiele okazji do bycia odkrywcami, badaczami i projektantami przyszłości (co zauważa Cynthian Luna Scott w artykule UNESCO What Kind of Education for 21st Century?). Nasz model jest inny: oferujemy warsztaty oparte o myślenie projektowe (design thinking), które angażują dzieci, wymagają od nich kreatywności i innowacyjności. Stają się aktywnymi uczestnikami zajęć, zamiast biernymi słuchaczami, ucząc się jednocześnie o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym światem oraz o technologiach, jakie istnieją (lub muszą zostać wymyślone), aby tym wyzwaniom sprostać.

Jako część globalnej organizacji pragniemy przyczynić się do realizacji wspólnych celów, jednocześnie wierząc, że Polska jest miejscem, gdzie ich realizacja jest  wyjątkowo ważna.

 

Nasze cele:

 

  • Dotrzeć do 1 miliona dzieci i mieć realny wpływ na ich życie, pokazując im sposób myślenia i ucząc umiejętności potrzebnych aby mogły stworzyć lepszą przyszłość dla ludzi i planety. 
     

  • Aby dzieci współtworzyły społeczeństwo i przyczyniały się do rozwoju ludzkości swoimi innowacyjnymi pomysłami.
     

  • Stworzyć nowe pokolenie inicjatorów zmian!

 
Agata Rączewska
Co-founder

O Agacie >

Sabina Białek
Co-founder

O Sabinie >

Emer Beamer

founder, global Designathon Works

Ina Conkic

partner, global Designathon Works

Anne Sallaerts 

partner, global Designathon Works

Aleksandra Więcka

storyteller

facylitator

 

Nasze rekomendacje: